نصب دستگاه فلافل زن تمام اتوماتیک در مهرآباد تهران (فلافل میخکوب)